Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Fotografie Chantal aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 58064745. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via [email protected].
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24-12-18.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren en verwerken van uw bestelling. De persoonsgegevsens die verzameld worden zijn het e-mailadres, de voornaam en achternaam, de trouwdatum en locatie van de bruiloft, het factuuradres, het telefoonnummer en de gemaakte foto’s. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om uw beoordeling te vragen en u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.
Verantwoordelijke maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Doorgifte aan bewerkers
Uw persoonsgevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
De gegevens die ingevuld worden tijdens het afrekenen worden opgeslagen onder een bestandsnaam met random gegeneerde toevoegingen van letters en cijfers. De bestanden worden opgeslagen op een beveiligde server en worden na afhandeling van de diensten en producten voor betreffende automatisch verwijderd na een bepaalde tijd.


Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens..
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan [email protected].
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan [email protected].